CK 40% - T12

-20%
 Ốp lưng Monarch cho Samsung Galaxy S20 [6.2-inch]  Ốp lưng Monarch cho Samsung Galaxy S20 [6.2-inch]
-20%
 Ốp lưng Plyo cho Samsung Galaxy S20 [6.2-inch]  Ốp lưng Plyo cho Samsung Galaxy S20 [6.2-inch]