Nhóm 15% - Chạy xuyên suốt

-35%
 Ốp lưng Plasma cho Google Pixel 4 [5.7-inch]  Ốp lưng Plasma cho Google Pixel 4 [5.7-inch]
-35%
 Ốp lưng Plasma cho OnePlus 8 [6.55-inch]  Ốp lưng Plasma cho OnePlus 8 [6.55-inch]
-35%
 Ốp lưng Plasma cho OnePlus 7 Pro  Ốp lưng Plasma cho OnePlus 7 Pro
-35%
 Ốp lưng Plasma cho Huawei P40 [6.1-inch]  Ốp lưng Plasma cho Huawei P40 [6.1-inch]
-35%
 Ốp lưng Plasma cho Huawei Mate 40 [6.5-inch]  Ốp lưng Plasma cho Huawei Mate 40 [6.5-inch]
-35%
 Ốp lưng Plasma cho Huawei Mate 30 [6.62-inch]  Ốp lưng Plasma cho Huawei Mate 30 [6.62-inch]
-35%
 Ốp lưng Plasma cho Huawei P30 [6.1-inch]  Ốp lưng Plasma cho Huawei P30 [6.1-inch]