Nhóm 20% - Chạy xuyên suốt

-40%
 Ốp lưng Plyo cho Samsung Galaxy A51  Ốp lưng Plyo cho Samsung Galaxy A51
-40%
 Ốp lưng Plyo cho Samsung Galaxy S20 [6.2-inch]  Ốp lưng Plyo cho Samsung Galaxy S20 [6.2-inch]
-40%
 Ốp lưng Monarch cho Samsung Galaxy S20 [6.2-inch]  Ốp lưng Monarch cho Samsung Galaxy S20 [6.2-inch]