Ốp lưng cho Google

-20%
 Ốp lưng Plasma cho Google Pixel 4 [5.7-inch]  Ốp lưng Plasma cho Google Pixel 4 [5.7-inch]
-20%
 Ốp lưng Scout cho Google Pixel 4A [5.81-inch]  Ốp lưng Scout cho Google Pixel 4A [5.81-inch]