Ốp lưng cho OnePlus

-30%
 Ốp lưng Plasma cho OnePlus 7 Pro  Ốp lưng Plasma cho OnePlus 7 Pro
-30%
 Ốp lưng Plasma cho OnePlus 8 [6.55-inch]  Ốp lưng Plasma cho OnePlus 8 [6.55-inch]
-30%
 Ốp lưng Plasma cho OnePlus 8 Pro [6.78-inch]  Ốp lưng Plasma cho OnePlus 8 Pro [6.78-inch]