Ốp lưng cho OnePlus

-50%
 Ốp lưng Plasma cho OnePlus 7 Pro  Ốp lưng Plasma cho OnePlus 7 Pro
-50%
 Ốp lưng Plasma cho OnePlus 8 [6.55-inch]  Ốp lưng Plasma cho OnePlus 8 [6.55-inch]
-50%
 Ốp lưng Plasma cho OnePlus 9 Pro [6.7-inch]  Ốp lưng Plasma cho OnePlus 9 Pro [6.7-inch]
-50%
 Ốp lưng Plasma cho OnePlus 9RT [6.62-inch]  Ốp lưng Plasma cho OnePlus 9RT [6.62-inch]
-50%
 Ốp lưng Scout+ cho OnePlus 9 [6.55-inch]  Ốp lưng Scout+ cho OnePlus 9 [6.55-inch]
-50%
 Ốp lưng Scout+ cho OnePlus 9 Pro [6.7-inch]  Ốp lưng Scout+ cho OnePlus 9 Pro [6.7-inch]