Ốp lưng cho Samsung Galaxy A

-50%
 Ốp lưng Plyo cho Samsung Galaxy A51  Ốp lưng Plyo cho Samsung Galaxy A51
-50%
 Ốp lưng Scout cho Samsung Galaxy A71  Ốp lưng Scout cho Samsung Galaxy A71
-50%
 Ốp lưng Scout cho Samsung Galaxy A72/A72 5G  Ốp lưng Scout cho Samsung Galaxy A72/A72 5G